2006-11-23 Manssilan-Virtelän kyläkirjahanke

Tällä sivustolla tullaan julkaisemaan Manssilan ja Virtelän kylistä ja niiden asukkaista kertovia kirjoituksia. Sivusto toimii tiedon ja tarinoiden keräyspaikkana, joiden pohjalta tullaan myöhemmin julkaisemaan Rajakivi ry:n toimitteita.

Comments are closed.