2010-06-17 Nuorisoseura Rajakiven 21. matkalla Manssilaan

Rajakiven 21. matka suuntautui 10.-13.6.2010 taas Manssila-Virtelään ja siitä eteenpäin Aunukseen ja Syvärille. Manssilassa tutkimukset keskittyivät kylän vanhan hautausmaan paikantamiseen ja kirkon tuhoutumisen yksityiskohtien selvittelyyn kaivauksin ja haastatteluin. Mukana olleet vanhemmat ihmiset antoivat arvokasta lisätietoa työryhmälle.

Comments are closed.