2010-12-23 Kyläkirjatoimikunnan kokous Kuopiossa 18.12.2010

Kokouksessa käytiin läpi viime kesän kirkko-teemaisen julistenäyttelyn palaute ja aiheesta saadut lisätiedot – mm. Manssilan kirkonkellojen jäljillä ollaan. Kuultiin Jari Ropposen esitys Karjala-tietokantasäätiön toiminnasta. Päätettiin pyytää häneltä ehdotus suunnitelmaksi Manssila-Virtelä kyläkirjan kirjoittamiseksi ja työn organisoimiseksi. Sovittiin, että vuoden 2011 erityisteemana on Manssilan kouluasioiden selvittäminen, josta aiheesta pyritään saamaan aikaiseksi juliste-näyttely ensi kesän Valassille. Rajakivi ry:n bussimatkasta Valamoon ja Salmiin kesällä 2011 päätettiin laatia artikkeli Karjala-lehteen.

Comments are closed.