2006-11-23 Nuorisoseura Rajakivi ry:n sivustoa ollaan rakentamassa

Salmin pitäjän Manssilan ja Virtelän kylien entisistä asukkaista ja heidän elämästään sekä molempien kylien historiasta kertovaa sivustoa ollaan perustamassa. Toistaiseksi sivuilla on lähinnä testaustarkoituksessa syötettyä materiaalia. Sivut saataneen avattua jouluun 2006 mennessä. PS

Comments are closed.