2006-12-16 Kesän 2007 matka Manssilaan

Rajakivi ry:n kotiseutumatka Manssilaan ja edelleen Aunuksen karjalaiskyliin on 8.-11.6.2007. Tiedustele pikaisesti vielä mahdollisesti jäljellä olevia paikkoja. Antero Karhunen, sihteeri puh. 017 861 466 Suunnitteilla myös matka Valamoon 27.-29.7.2007. Siitä lisätietoja myöhemmin.

2006-12-08 Kyläkirjatoimikunnan seuraava kokous Mikkelissä

Manssila-Virtelän kyläkirjatoimikunnan seuraava kokous on Mikkelissä, Suomen Nuoriso-opiston tiloissa pe-la 15.-16.12.2006. Pääaiheena Manssilan nuorisoseura Rajakivi ry:n nettisivuston rakenteeseen tutustuminen, sen tulevat hallintamenettelyt ja käyttöönotto. Sivustoa tullaan käyttämään pääasiallisena työkaluna koottaessa aineistoa kyläkirjaa ja mahdollisia muita toimitteita varten. PS

2013-02-04 Uusia voimavaroja tarvitaan jatkossa

Kyläkirjatoimikunta ei kokoontunut virallisesti vuonna 2012, mutta sen jäsenet jatkoivat Manssilaan liittyvän perinnetiedon keräämistä mm. kotiseutumatkojen yhteydessä. Kesälle 2013 on jo ennakkotietojen mukaan luvassa täysiä busseja kyliemme suuntaan, joka antaa toivoa uudesta innostuksesta myös tämän pitkäaikaishankkeemme eteenpäinviennille. Seuraa suoraan Rajakiven Ajankohtaista-palstaa ollaksesi tietoinen mm. matkojen aikatauluista. Seuran nettisivulle on myös juuri siirretty aiemmin kertynyttä aineistoa./PS

2010-12-23 Kyläkirjatoimikunnan kokous Kuopiossa 18.12.2010

Kokouksessa käytiin läpi viime kesän kirkko-teemaisen julistenäyttelyn palaute ja aiheesta saadut lisätiedot – mm. Manssilan kirkonkellojen jäljillä ollaan. Kuultiin Jari Ropposen esitys Karjala-tietokantasäätiön toiminnasta. Päätettiin pyytää häneltä ehdotus suunnitelmaksi Manssila-Virtelä kyläkirjan kirjoittamiseksi ja työn organisoimiseksi. Sovittiin, että vuoden 2011 erityisteemana on Manssilan kouluasioiden selvittäminen, josta aiheesta pyritään saamaan aikaiseksi juliste-näyttely ensi kesän Valassille. Rajakivi ry:n […]

2010-06-17 Nuorisoseura Rajakiven 21. matkalla Manssilaan

Rajakiven 21. matka suuntautui 10.-13.6.2010 taas Manssila-Virtelään ja siitä eteenpäin Aunukseen ja Syvärille. Manssilassa tutkimukset keskittyivät kylän vanhan hautausmaan paikantamiseen ja kirkon tuhoutumisen yksityiskohtien selvittelyyn kaivauksin ja haastatteluin. Mukana olleet vanhemmat ihmiset antoivat arvokasta lisätietoa työryhmälle.

2010-02-06 Mikkelin maakunta-arkistossa tavattiin

Salmin ortodoksisen seurakunnan arkisto on sijoitettu Mikkelin maakunta-arkistoon. Kokouksessa 5.2.2010 arkiston tiloissa perehdyttiin erityisesti Manssilan ortodoksisen kirkon historiaan. Tavoitteena on järjestää kirkon historiaa esittelevä näyttely Pielavedellä kesällä 2010. Myös ensi kesän kenttätutkimuksia Manssilan kirkonmäellä suunniteltiin.

2009-06-09 Kesän 2009 tutkimuskohde: Manssilan hautausmaa

Koko kyläkirjatoimikunta osallistui Rajakivi ry:n perinteiseen bussiretkeen Manssilaan ja Virtelään 5.-7.6.2009. Erityisenä kohteena oli kirkonmäki, jonka kaikki säilyneet hautamuistomerkit alustavasti kartoitettiin ja valokuvattiin. Kuvat pyritään saamaan esille jo kesän valasseille Pielavedellä.

2008-06-14 Kesänäyttelyä kokoamassa Pielavedellä

Pielaveden kirjastolla vierähti useampi tunti 14.6.2008, kun kirjatoimikunnan jäsenet koostivat kesänäyttelyä teemana ”Enne da nygöi, Manssil”. Näyttely kirjastolla jatkuu yli lomakauden ja täydentyy vielä hieman kesän kuluessa lisäaineistoilla.

2008-03-29 Kyläkirjatoimikunta kokoontui Tuusulassa

Toimikunta piti kokouksen 29.3.2008 Salmisessa, Tuusulassa. Aiheina mm. uusien valokuvien tunnistaminen, julkaisuihin tulevien artikkeleiden tilanne, kesän toiminnan ideointi ja syksyn Manssilan matkan suunnittelu. Erikoisasiantuntijana kokouksessa vieraili Jussi Vainanen. Kesälle ideoitiin Manssilan ja Virtelän vanhojen valokuvien näyttelyä Pielavedelle.