Jäsenkirjeet

Hyvä Manssilan ystävä!       24.1.2024                                                                                                                                                                                                                                 

Manssilan Nuorisoseura on toiminut kohta 120 vuotta. Toiminnan painopisteenä viime vuosina ovat olleet Pielavedellä järjestetty Valassin pruažniekku sekä matkat rajantakaiseen Karjalaan. Maailmantilanteen muututtua matkoihin ei näillä näkymin ole mahdollisuutta.

Nuorisoseura on syyskokouksessaan 22.11.2023 linjannut seuraavaa:

  • toimintaa tulee tarkastella uudenlaisista lähtökohdista käsin
  • jäsenrekisteri ja jäsenmaksuasiat tulee laittaa kuntoon
  • Nuorisoseuran nettisivut tulee uudistaa toimiviksi ja jäsenistöä palveleviksi, jolloin mm. tiedottaminen hoituisi sivujen kautta
  • painopistealueina:

1. Karjalaisen ja ortodoksisen perinteen/kulttuurin säilyttäminen (mm. Rajakiven 120-vuotishistoriikin kokoaminen, Valassin pruažniekan kehittäminen)

2. Sukututkimuksen tukeminen ja perhekohtaisen historian tallentaminen (mm. talotarinoiden/perheiden tarinoiden kerääminen, omien kuva-albumien nettiin luominen, kuvien henkilöiden tunnistaminen)

3. Karjalan kielen vaaliminen ja kehittäminen (mm. yhteistyön tekeminen karjalan kielen elvytysprojektin kanssa, tarinoimmo livvikse nettih)

4. Muita ehdotuksia

–  matkoja kotimaassa (esim. evakkopaikkakunnat, Korpiselkätalo, Bomba) ja lähimaihin esim. Viroon

– karjalaisen kulttuuritoiminnan järjestämistä jäsenistölle paikallisesti sekä netin välityksellä (esimerkkeinä karjalankieliset musiikkitapahtumat tai näytelmät, asiantuntijaluennot)

Uusi hallitus on valmis työstämään edellä mainittuja asioita. Toivomme tähän työhön myös jäsenistön aktiivista ja idearikasta osallistumista. 

Hallitus uudistaa tällä hetkellä nettisivuja, Manssila.net. Uusien sivujen pohja on jo nähtävissä ja lisätietoja sinne viedään ajan kanssa.

Yksi tapahtuma on jo sovittu:

Metropoliitta Panteleimon kertoo Sylvia Savolaisen muistelmista Salmin Manssilasta, Virtelästä ja Grosnoista.

ke 31.1.2024 klo 15-17

Kuopion Ort. Seurakuntasalissa os. Snellmanink 8, 70100 Kuopio

Voisitko ystävällisesti hetkisen tuumailla mielessäsi:

*Miten seura voisi kehittää toimintaansa eteenpäin? Mm: Millaista jäsenpostia toivoisit seuralta? Mihin olisit itse valmis osallistumaan?

*Mitä haluaisit tämän seuran puitteissa toteutettavan? Mikä olisi konkreettinen asia, johon toivoisit seuran tarttuvan ensimmäisenä?

*Toivoisimme ideoita ja palautetta näihin ehdotuksiin. Palautteen voit antaa vastaamalla suoraan tähän sähköpostiosoitteeseen: rajakivi@manssila.net tai soittamalalla johtokunnan jäsenille.

Hallituksen jäsenet kuulevat mielellään kaikkia kehittämisideoita!

Seuran jäsenmaksuksi on päätetty 10 e/vuosi. Jos olet valmis tulemaan toimintaan mukaan ja/tai tukemaan seuraa, sinulla on mahdollisuus maksaa vuoden 2024 jäsenmaksu tilille:

Manssilan nuorisoseura Rajakivi ry, FI81 5342 0120 0650 04 

viitenumero: 149     

helmikuun loppuun 2024 mennessä.

Saat tämän sähköpostin, koska olet jollakin tavoin ollut mukana seuran toiminnassa tai sinulla on jokin yhteys hallituksen/yhdistyksen jäseneen/jäseniin.

Jos lisäksi tiedät muita henkilöitä, jotka olisivat mahdollisia seuran jäseniä, voisitko ystävällisesti välittää tämän postin myös heille.

Yhteistyöterveisin johtokunta

Ari Luukkanen, pj, 050 3067 137

Olavi Savonsalmi, 044 2747 408

Aila Kumpulainen, 040 56 55 225

Tuula Iljin, 040 757 5548