Kouluolot

Manssilan kouluoloista

Salmissa 1800-luvulla lasten koulutuksen järjestäminen, kotiopetuksen lisäksi, oli kreikkalaiskatolisen kirkon varassa. Kirkko perusti ns. kirkkokouluja ja kiertokouluja. Myös yksittäiset kylät palkkasivat ”opettajia” opettamaan lapsille lukemista, kirjoittamista ja laskentoa. Salmin ensimmäinen kiinteä koulu oli ns. Pappilan koulu (1880). Seuraavaksi perustettiin koulu Tulemalle (1885), jota pidetään Salmin ensimmäisenä varsinaisena kansakouluna. 1800-luvun loppupuolella Suomessakin valtasi kannatusta kansakouluaate, jossa kansan perusopetuksen katsottiin kuuluvan valtiolle eikä enää kirkolle. Manssilan kansakoulu perustettiin ns. yläkansakouluna 13.10.1894. Perustajat olivat rajaviskaali Ludwig Reinhold Wickman, tullivartija Johan Stenius ja ukko Bunda, Salmin valistuneimpia talonpoikia. Stenius oli yhteydessä Uno Cygnaeukseen ja sai lupauksen valtionavustuksesta opettajan palkkaan, Wickman hankki muuta kannatusta koululle. Kunnallisneuvos Kalle Nissinen osti maatilan ja lahjoitti sen koululle (Lähde: Koulun 40-vuotishistoriikki, Matti Pajunen, HS 1934). Koulu täydentyi alakansakoululla 1921.

Rajakivi ry:n tuella vuonna 2011 järjestettiin Pielavedellä julistenäyttely, joka kertoi Manssilan kansakoulun historiasta. Näyttelyn aineiston keskeiset osat ovat ohessa pdf-muotoisina tiedostoina selattavissa.

Manssilan koulunäyttely, juliste 1

Manssilan koulunäyttely, juliste 2

Manssilan koulunäyttely, juliste 3

Manssilan koulunäyttely, juliste 4

Manssilan koulunäyttely, juliste 5

Manssilan koulunäyttely, juliste 6

Koulun vuosikertomusten kertomaa, opettajakunta 1894-1944