Tietoja kylien asukkaista

Manssilan ja Virtelän kylien historian keskeinen osa on tiedot kylien asukkaista, jotka vuosisatojen saatossa ovat asuneet näissä kylissä. Juuriaan etsivälle sukututkijalle – tai vain kiinnostuneelle tutkiskelijalle – toivottavasti näistä tiedoista on iloa.

Sukututkimusta aloittelevan henkilön on hyvä tietää, että pääasiallinen tietolähde Manssilan ja Virtelän kylien sukujen tutkimuksessa on Salmin ortodoksisen seurakunnan kirkonkirjat, jotka tänä päivänä ovat jo hyvin saatavilla (aikavälillä n. 1820-1906) Internetin kautta Suomen Sukututkimusseuran HISKI-tietokannasta. Toinen hyvä, edellistä täydentävä lähde on Karjalan tietokantasäätiön KATIHA-tietokanta. Tiedämme myös, että Venäjällä Pietarin valtiollisen arkiston hallussa on 1700-luvun osalta Salmin ortodoksisen seurakunnan kirkonkirjoja, joiden avulla monen suvun kohdalla voitaisiin saada arvokasta lisätietoa suvun esi-isistä. Realistista on kuitenkin arvioida, että näiden asiakirjojen saaminen käyttöömme saattaa vielä kestää vuosia.


Haluaisitko kurkistaa menneisyyteen? Katso, ketä asui Manssilassa ja Virtelässä vuosina 1818-1880. Lähde: Viipurin läänin henkikirjat, Kansallisarkisto.

Manssilan kylän asukkaat
1818 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1875 1880

1890 

1895

1900

1910

1915

1920

Virtelän kylän asukkaat
1818 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1875 1880

1890

1895

1900

1910

1915

1920

Tässä luettelo, josta voit hypätä suoraan haluamasi Salmin kylän henkikirjatietoihin:

Hakemisto Salmin kaikkien kylien henkikirjoihin


Käkisalmen pohjoisen läänin verorevisioluettelo vuodelta 1764 muodostaa erään tärkeän tutkimuslähteen, kun pyritään jäljittämään salmilaisia esi-isiä 1700-luvun puolelle. Tällä hetkellä Suomessa käytettävissä olevat kirkonkirjat ja henkikirjat alkavat n. 1820-luvulta, joten aikahyppy takaisinpäin on huomattava – noin 60 vuotta. Joskus tämä on mahdollista, ainakin jollakin todennäköisyydellä.

Seuraavassa on tämän asiakirjan etusivu ja sen jälkeen kaikki Salmin pitäjää koskevat sivut. Kyliä mainitaan seuraavat: Käsnäselkä, Hyrsylä, Kaunoselkä, Palojärvi, Orusjärvi, Kanabrojärvi, Hongaselkä, Hanhiselkä, Warpaselkä, Räimälä, Kesandoselkä, Mansila, Wirgilä, Harakanmäki, Karckus, Kurolax, Paniansaari, Tijala, Ulahto, Lungula, Peldois [eller Mansinsari], Uxulanpä, Ala-Uxus, Ylä-Uxus, Uskylä, Mäkipä, Kirckojoki, Tulemajoki, [dito by] Kovero ja Minala. Lopussa on vielä täydennyksiä sekä papiston, kalastuslaitosten, jauhomyllyjen ja sahojen tiedot.

Kansilehti ja sivut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Aineisto on jpeg-kuvina (koko n. 0,5 Mt), joten niitä on helppo katsoa suoraan selaimella ja tarvittaessa kopioida johonkin kuvankäsittelyohjelmaan.

Tässä myös koko Salmin pitäjän kattava puhtaaksikirjoitettu verorevisiokirja (pdf, 3 MT).

Samalta vuodelta 1764 on myös olemassa maakirja, joka on käyttökelpoinen apu tulkittaessa verorevisiokirjan merkintöjä. Nämä asiakirjat täydentävät hyvin toisiaan. Tämä maakirja löytyy samalta mikrofilmiltä (MF ES2711, Kansallisarkisto) kuin verorevisiokirjakin.

Seuraavassa ovat Salmin pitäjän sivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1764Viite: Käkisalmen pohjoisen läänin verokirja vuodelta 1764. MF ES2711, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Gordei Wasiljew
Feodor Larionow
Intr. Semen Iwanow
Kuisma Iwanows son Sawelei
Bror son Rodion Iwanow
Inh. David Timofeiew med des bror Mattweivs enckia
Iwan Iwanow Padroin
Intr. Iwan Semenow
Inh. Nikolai Semenow
Torp. Parfentei Fedulow
Leontei Philipow
Inh. Iwan Philipow

Wirgilä

Hariton Philipow
Nikifor Fofilow
Inh. Nikolai Fofilow
Dmitrei Iwanow Grosnoi
Torp. Iwan Isakow Zura
Dito Maxim Petrow

Harakanmäki

Ett krogställe, ingen åker. Under No 3 i Wirgilä

Selityksiä: Inh.= inhysing, tilaton; Intr. =väliaikainen; Torp.= torppari; Dito= samoin kuin edellä; enckia=leski (perheineen); Harakkamäki on todennäköisesti ollut Virtelän eteläisen osan nimi ennen kuin siitä tuli Grosnoi. Krogställe= ”krouvipaikka”, paikka jossa matkamiehet pystyivät yöpymään, tässä tapauksessa todennäköisesti autiotupa ilman palveluita, joka kuului Ivan Gregoriov Grosnoin hallintaan (talo nro 3).


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1753

Viite: Käkisalmen pohjoisen läänin verokirja 1753. MF ES2705, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Wasilei Markow med son Gordei
Timofei Bogdanow med son David jempte svåger Fedor Larivonow
Ivan Dorofeow med son Kuisma jempte söner Maxim och Saveli samt bror son Rodion Ivanow
Iwan Petrov Padroin med son Ivan och bror Semeon samt son Nicholai Semonow
Parfentei Fedulow Hångain
Leontei Philipow
Iwan Philipow
Matfei Timofeow

Wirgilä

Affenasei Andreov med son Artemei jempte svärsson Hariton Philipow
Fofil Fedorow med son Nikifor
Nikolai Fofilow
Ivan Gregoriow Grosnoi
Iwan Isakow Zura
Peter Nesterov Monti och son Ivan

Harakanmaki

Ett krogställe

Selityksiä: Son, söner= poika, pojat; jempte, samt= sekä; svåger=lanko; svärsson= vävy


Venäjänkielinen väestöluettelo Käkisalmen kihlakunnan Salmin pogostan mies- ja naispuolisista henkilöistä 1733 on saatavilla Klaus Castrénin vuonna 1994 puhtaaksi kirjoittamana julkaisuna. Tämän koko julkaisun digitaalinen kopio julkaistaan seuraavassa Klaus Castrénin antamalla kirjallisella luvalla.

Salmin pogostan vuoden 1733 väestöluettelo (2,6 Mt, pdf)

Manssilan asukkaat vuonna 1733

Viite: Luettelo Käkisalmen kihlakunnan Salmin pogostan mies- ja naispuolisista henkilöistä 1733. Klaus Castrén 1994. Nimilista on puhtaaksikirjoitettu alkuperäisestä venäjänkielisestä asiakirjasta, jota säilytetään Mikkelin maakunta-arkistossa. Luettelossa perheet esitetään perhekunnittain eroteltuina. Nimen jälkeinen syntymävuosi on arvio, joka perustuu luettelossa esitettyyn ikätietoon.

 • Vasilei Markov (s. 1673), vaimo Tatjana (s. 1693)
 • Lapset: poika Gordei (s. 1723), tytär Okulina (s. 1725), tytär Palagea (s. 1727)
 •  
 • Timofei Bogdanov (s. 1678), vaimo Lukerja (s. 1688)
 • Lapset: poika Matvei (s. 1720), poika Davyd (s. 1726), tytär Avdotja (s. 1721), tytär Marfa (s. 1729)
 •  
 • Ivan Dorofejev (s. 1634), vaimo Marja (s. 1643)
 • Lapset: poika Kuzma (s. 1703), vaimo Katerina (s. 1713),tytär Oksinja (s.1710)
 • Ivanin veli Rodivon (s. 1730)
 •  
 • Ivan Petrov (s. 1653), vaimo Marja (s. 1658)
 • Lapset: poika Semjon (s. 1708), vaimo Vasilisa (s. 1713), tytär Oksinja (s. 1731), poika Ivan (s. 1713)
 •  
 • Artemei Afonasjev (s. 1678), vaimo Lukerja (s. 1673)
 • Lapset: tytär Ofrosinja (s. 1723), tytär Irinja (s. 1726)

1733 alkuperäinen asiakirja


Manssilan asukkaat vuonna 1727Viite: Käkisalmen pohjoisen läänin verorevisiokirja vuodelta 1727. MF ES2694, Kansallisarkisto, Helsinki.

Selityksiä:utgammal=yli-ikäinen (verotuksen kannalta)

Mansila by

Wasili Marckov
Timofei Bochdanov
Ivan Dorofeev
Ivan Petrof Patron
Afanase Andreev
Fefel Fedkov
Zachar Andreev, (är ut)gammal

Seuraavassa vuoden 1727 verorevisiokirjan sivut (kukin n. 0,5 Mt, jpg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Käkisalmen pohjoisen läänin verorevisiokirja vuodelta 1727 (pdf)


Manssilan asukkaat vuonna 1722Viite: Käkisalmen pohjoisen läänin henkikirja 1722. Puhtaaksikirjoittanut Heljä Pulli, 1983.

Selityksiä:hust.=vaimo; dottr.=tytär; brodr.=veli

Mansila

Illio Mackaroff
hust. Tatiana
dottr. Oxenia
brodr. Timofej
hust. Luukaria

Salmin pitäjää koskeva yhteenveto vuoden 1722 henkikirjasta (0,5 Mt, pdf)


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1696Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1696. MF LT1339, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Bogdan Michitoff
Petter Michailoff
Petter Toropheoff

Wirgilä

Anders Kåskelain, bobl
Grenls Hattmakain, bobl

Harakamäki

Thomas Kåskelain, bobl

Selityksiä: Harak(k)amäki on ollut aiempi nimitys Virtelän kylän eteläiselle osalle, josta tuli myöhemmin Grosnoi; bobl=populi, tilaton.


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1695

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1695. MF LT1337, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila by

Michita Conratoff
Petter Michailof
Petter Toropheof
Tereskä Michitof

Wirgilla

Anders Koskelain


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1694

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1694. MF LT1610, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Michita Conratoff
Peter Michailof
Peter Toropheof

Wirgilä

Anders Koskelain


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1693

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1693. MF LT1399, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Michita Conratoff
Petter Michailof
Petter Toropheof
Tereskä Michitof

Wirgilä

Anders Koskelain


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1692

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1692. MF LT1397, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Michita Conratåff
Petter Michailåff
Petter Toropheoff
Tereskä Michitåff

Wirgilä

Anders Kåskelain

Haraka

Thomas Koskelain


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1691

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1691. MF LT1308, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Michita Conratof
Petter Michailof
Petter Toropheof
Tereskä Michitof

Harakamächi

Thomas Koskelain
Anders Koskelain


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1690

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1690. MF ES2687, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila

Michita Kondratof
Petej Michitof
Petter Torofeof
Tereske Michitof

Wirgilä

Ulasi Safrednof

Harakanmäki

Tohmas Koskelain, bobl.


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1689

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1689. MF LT1335, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila by

Michita Conratof
Petter Michalof
Petter Torofiof
Tereske Mihitof

Wirgilä by

Wlassi Safirednof, bobl.

Harackanmächi by

Thomas Koskelain, bobl.


Manssilan asukkaat vuonna 1688

Viite: Salmin savuluettelo vuodelta 1688. MF LT1395, Kansallisarkisto, Helsinki.

Mansila by

Michita Conratof
-tter Michalof
—– Michalof
Tereske Michitof

Selityksiä: Etunimet/niiden alkuosat osittain ei luettavissa.


Muita Manssilaa koskevia läänintilejä

Vastaavasti kuin edellä löytyy ainakin vuosilta 1687-1681 savuluetteloita, joista voi saada lisätietoja asukkaista. Näitä asiakirjoja ei ole avattu selkokielisinä tähän yhteyteen. Ks. ainakin seuraavat filmit: LT1393, LT1363, LT563, LT102, LT1305, ES2689 ja LT754.

Kansallisarkisto on digitoimassa paraikaa myös Manssilan alueen (Käkisalmen eteläinen lääni) kattavia läänintiliasiakirjoja. Näitä ajanjaksoja tutkittaessa kannattaa ensin selvittää, mitä vanhoja asiakirjoja on jo ehditty digitoida ja jotka näin ollen ovat jo sähköisesti käytettävissä. Katso siis asiakirjojen saatavuustilannetta esim. KA:n netti-osoitteesta.


Manssilan ja Virtelän asukkaat (noin) 1648

Viite: Vuoden 1648/49 maakirja (Suistamon ja Salmin kreivikunnan maalueiden kartat ja asukkaiden nimet sisältävä asiakirja, tehnyt Erik Utter). Alkuperäinen asiakirja luettavissa Ruotsin valtionarkiston sivuilta. Ks.Riksarkivet.

Mansila by

Condratko Jefdokimoff Pridatzo
Phellippo Perfirieff Mäkileinen
Iwassa Ierssainen
Simanka Astruinen
Iwaska Moisieff
Jefka Siederoff
Åffkimko Kiriloff
Åmelka
Andrisha

Wirdilä by

Vrminnes öde

Huom. Virtelä oli kokonaan autiona.


Manssilan asukkaat 1637

Viite: Käkisalmen läänin maakirja 1637. Julkaistu teoksessa: Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600 –luvuilta. Joensuu-Petroskoi 1987.

Maakirja on laadittu sekä ruotsin- että venäjänkielisinä versioina, joten seuraavassa luettelossa on asukkaiden nimet esitetty molemmilla kielillä. Tästä esimerkistä voi huomata, että entiseen aikaan nimien kirjoitusasut vaihtelivat melkoisesti kielen mukaan.

Derevnja Manšila (Mansila by)

Ievko Sidorov (Jiefko Ziderof)
Ovdokimko Kirilov (Åfdåkimko Kirilof)
Kondratei Ovdokimov (Condrako Åfdakimof)
Ivanko Moisnev (Iwanka Moysief)
Davidko Ivanov (Dawidko Iwanof af Michajlka Moysiefs Ödhe)
Filipko Mihailov (Phillipko Michajlof)
Ivanko Jerzin (Iwanka Järsin Blindh)
Senka Vasiljev (Zencka Wasilief)
Ivanko Lappvedeljainen (Iwanka Lappiwedelej.)

Selityksiä: Davidko Iwanof viljeli autiona olevaa Michajlka Moysiefin tilaa; Blindh=sokea.

Samassa viiteteoksessa esitetään myös kyseiseen aikaan Salmissa olleet autio-tilat eli luettelo:
Ödhes Längd aff Kexholms Norre och Södhre Lähn, inlagdt aff Arffwo Männerna Pro Anno 1637:

Salmin autioluettelo vuodelta 1637


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1631Viite: Käkisalmen läänin maakirja vuodelta 1631. Julkaistu teoksessa: Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. Joensuu-Petroskoi 1987.

Wandila by (Wirtölä)

Matz Muhoin

Mansila by

Sergiko Karichin
Fedorko Kuissnitz
Jiefko Sidoroff
Ofdokimko Kiriloff
Condratko Ofdokimoff
Iuantko Moisioff
Philipko Michaeloff
Iuantko Jersu
Ondruska Olexioff
Sentka Wasilioff
Danilka Hendrichsson
Iuantko Lapueteläin )
Procko Sauolain ) Bobuler
Iuantko Sobakin )
Trofimko Kuissnitz )

Huom.: listan neljä viimeistä henkilöä on merkitty populeiksi (tilaton).


Manssilan ja Virtelän asukkaat vuonna 1618

Viite: Käkisalmen läänin maakirja vuodelta 1618. Julkaistu teoksessa: Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. Joensuu-Petroskoi 1987.

Selityksiä: ödhe=tila autiona eli talossa ei asuttu tai asukkaat eivät olleet veronmaksukykyisiä; derefna=kylä; boställer=taloa;

Mansela

Condratko Oudokimoff
Mihaila Moisieff Wanha Wäinämöinen
Filipko Horäinen
Jwanko Jersin
Semenofz ödhe
Kirijla Melenthiefz ödhe
Osip Harkina ödhe

Wirdila derefna

4 boställer ödhe

Huom.: Mihaila Moisieffin kohdalla oleva maininta ”Wanha Wäinämöinen” on todellinen, alkuperäisessä asiakirjassa oleva merkintä. Ilmeisesti kyseessä on ollut kyseisen henkilön lisänimi, jolla hänet on myös tunnettu. Ks. myös osiota ”Manssila kirjallisuudessa”.

Käkisalmen läänin maakirja vuodelta 1618, Salmin asukkaat (0,4 Mt, pdf)


Manssilan asukkaat vuonna 1590Viite: Käkisalmen läänin verokirja vuodelta 1590. Julkaistu teoksessa: Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. Joensuu-Petroskoi 1987.

Ruotsi oli valloittanut Käkisalmen linnan 1581 ja yritti sen jälkeen kerätä veroja koko läänin alueelta. Muiden pogostojen osalta se onnistuikin, mutta salmilaiset eivät päästäneet heitä alueelleen vuosiin. Sen takia tiedämme vain, että Manssilassa vuonna 1590 oli 15 veroa maksamatonta taloa – asukkaiden nimet eivät ole tiedossa.

Samassa viiteteoksessa esitetään myös luettelo Salmin eri kylissä olevien tilojen määristä ja pitäjän kalastuslaitoksista sekä myllyistä. Lopuksi erillisenä kappaleena on oheisessa otteessa koko Käkisalmen läänin yhteenvetoluvut.

Salmin savuluettelo vuodelta 1590


Manssilan asukkaat vuonna 1568Viite: Vatjan viidenneksen verokirja vuodelta 1568. Julkaistu teoksessa: Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. Joensuu-Petroskoi 1987 (s. 176).

Derevnja Manšela v Kondušah Menšaja

Kuzemka Olekseev
Ostaš Matveev
Leva Ignatov
Pavlik Isakov

(pust) Emeljanka Grišina da Fetka Nerpina
(pust) Jakuša Puškueva
(pust) Isaka Jakuševa
(pust) Pavlika Savina
(pust) Ivanka Timohina

Huom.: listan viimeiset viisi taloa olivat autioita (ven. pust). Autio= talossa ei asuttu tai asukkaat eivät olleet veronmaksukykyisiä.


Manssilan asukkaat vuonna 1500

Viite: Novgorodin Vatjan viidenneksen verokirja vuodelta 1500. J.V. Ronimuksen käännös 1906. Julkaistu asiakirjassa: Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameralisia oloja 1500-luvulla. Vihko VI. Suomen Historiallinen Seura, Joensuu 1906.

Novgorodin valtio jakautui viiteen hallintoalueeseen, joista eräs oli nimeltään Vatjan viidennes. Se kattoi mm. Salmin alueen kokonaan. Vuodelta 1500 oleva verokirja on tiettävästi vanhin säilynyt asiakirja, jossa on pyritty luetteloimaan veronkantoa varten kaikki tämän viidenneksen alueella asuneet ihmiset.

Asiakirjan mukaan Salmin Ylösnousemuksen Pokostalla oli seuraavat Suuriruhtinaan verokylät: Räimälän kylä Janajoen luona, Pusjzvinan vesj-kylä (Selo)joen varrella, Tuloman kylä Tuloman joen luona, toinen Tuloman kylä Tulomanjoen luona lähellä Padunan putousta, Koveran kylä Tulomanjoen luona lähellä Padunan putousta, Janan vesj-kylä Janajoen luona, Plundogolovan kylä Janajoen luona, Karkusyrjän (Kargosyrjä) kylä Laatokan järven luona, toinen Karkusyrjän kylä Laatokan järven luona, [toinen] Räimälän kylä Janajoen luona, Varposelän kylä Janajoen luona, Kondushan kylä, Kijelskaja Pongin kylä Salonsaaressa, kylä Ulahtassa Salonsaaressa, Lunkulan kylä Salonsaaressa, Borisin niemen kylä Laatokan järven rannalla Lahdessa, Loihitaipaleen kylä lahden luona Laatokan rannalla, Loihitaipaleen kylä lahden luona, uudisasutus Loihitaipaleella lahden luona, kylä Uuksussa Uuksujoen luona, Uuksun kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona, samaten Uuksun kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona, [kolmas] kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona Uuksussa, kylä Mantsinsaaressa (Manetskom) joenpuolisessa päässä, Oriselän kylä Mantsinsaaressa, Peltoisten kylä (na Poljah) Mantsinsaaressa, kylä Jänöenniemessä Mantsinsaarella, kylä Peiponvuorella Mantsinsaaressa, kylä Kuismanniemessä Mantsinsaaressa, kylä Kekälejärven luona lähellä Suijokea ja kylä Kalajärven luona Suijoen takana.

Lisäksi oli vielä Suuriruhtinaan verokylä, Äglälahden Kaipaisten niemen kylä Suojärven luona, sekä Salmin pokostassa Räimälän kylä Janajoen luona kuuluva Valamon Vapahtajaluostarille.

Kaikkiaan oli Salmin pokostan alueella kyliä 30, taloja 287 ja veroamaksavia ihmisiä 461.

Edellä oleva alkuperäisen asiakirjan kyläluettelo sisältää sekä tuttuja että ehkä tuntemattomia paikannimiä. Manssilaa ei mainita erillisenä, veroa maksavana kylänä, mutta asuttujen alueiden (esim. Lunkula, Karkku, Kontu) sijoittuminen lähelle sitä kertoo välillisesti, että ensimmäiset mansilikot olivat varmasti jo kulkeneet kylien alueilla ja mahdollisesti joku jo asuikin siellä. Heidän nimiään meillä ei kuitenkaan ole tiedossamme.