Rajakivi ry lyhyesti

Syksyllä 1905 kokoontui joukko Manssilan kyläläisiä aikeenaan perustaa kylälle nuorisoseura. Sääntöjä laatimaan ja niihin vahvistusta hakemaan Laatokan-Karjalan nuorisoseurojen liitolta valittiin kolmimiehinen toimikunta, johon valittiin opettaja Pekka Kanerva, tullivartija P.  Wickman ja I. Sokolow. (Laatokka 9.9.1905)

 Manssilan nuorisoseura Rajakivi r.y. perustettiin 23.11.1905.

Vuonna 1926 seuralle valmistui oma nuorisoseurantalo.  Samalta vuodelta ovat säilyneet asiakirjat, joilla seura merkittiin Sosiaaliministeriön yhdistysrekisteriin 9.2.1926. Seuran perustamisbumuagat (Miralan sivuilla)

Yhdistyksen arkoitus ja toiminnan laatu kirjattiin  vuonna 1926 seuraavasti:

Seuran tarkoituksena on herättää ja vireilläpitää kansassa ja erittäinkin sen nuorisossa isänmaallista henkeä, harrastaa siveellisyyttä ja käytännöllisen kansalaissivistyksen levittämistä.”

Seuran puheenjohtaja vuonna 1926 oli Manssilan kansakoulun opettaja Yrjö Kaukoranta, varapuheenjohtaja Yrjö Matsi ja sihteeri opettaja Helena Hiekkaranta.  Alkuaikoina seuran toiminta painottui Valassin ja Miikkulanpäivien pruazniekkojen järjestämiseen. Oman seurantalon valmistuminen vuonna 1926 antoi piristysruiskeen toiminnalle. Nuorisoseura esitti näytelmiä ja tanhuesityksiä.  Talolla järjestettiin urheilukilpailuja ja kurssitoimintaa. 

Manssilan nuorisoa nuorisoseurantalon edessä n. 1920-luvun lopulla. Oikealla opettaja Yrjö Kaukoranta.

Näytelmä Manssilan nuorisoseurantalolla n. 1935. Oikealla Pekka Mikkonen, Arvi Karvonen ja Niilo Patronen.

Talvisodan ja jatkosodan alkuaikana nuorisoseuralaiset olivat hajallaan eri puolilla Suomea, mutta kun jatkosodan aikana palattiin kotiseudulle, virisi nuorisoseuratoiminta uudelleen Manssilassakin. Rajakiven puheenjohtajana toimi Veera Mikkonen ja sihteerinä Santeri Mikkonen. ( Laatokan  juttuja 1943-1944 Rajakivestä)

Jatkosodan jälkeen Rajakivi asettui Pielavedelle ja jatkoi toimintaansa. Valassin pruazniekku on järjestetty lähes joka vuosi ja kun 1980-luvun lopulla avautui mahdollisuus päästä käymään Karjalassa kotiseuduilla, alkoivat Rajakiven järjestämät kotiseutumatkat.  Viimeinen kotiseutumatka on järjestetty vuonna 2019.  

Seuran puheenjohtajina ovat toimineet ainakin seuraavat henkilöt:

Pekka Kanerva, opettaja 1905-

Yrjö Kaukoranta, opettaja 1920-luvulla

Pekka Kudjoi 1940-luvulla

Veera Mikkonen 1943-

Kauko Bunda ?-1997

Olavi Savonsalmi 1998-2022

Ari Luukkanen 2022 ->

Arvi Karvonen: Rajakiven 70-vuotis-historiikki.