2006-11-23 Manssilan-Virtelän kyläkirjahanke

Tällä sivustolla tullaan julkaisemaan Manssilan ja Virtelän kylistä ja niiden asukkaista kertovia kirjoituksia. Sivusto toimii tiedon ja tarinoiden keräyspaikkana, joiden pohjalta tullaan myöhemmin julkaisemaan Rajakivi ry:n toimitteita.

2006-11-23 Nuorisoseura Rajakivi ry:n sivustoa ollaan rakentamassa

Salmin pitäjän Manssilan ja Virtelän kylien entisistä asukkaista ja heidän elämästään sekä molempien kylien historiasta kertovaa sivustoa ollaan perustamassa. Toistaiseksi sivuilla on lähinnä testaustarkoituksessa syötettyä materiaalia. Sivut saataneen avattua jouluun 2006 mennessä. PS